Tapusu olanlardan artık o belge istenecek ’15 gün süre verildi’

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) kullanımına dair detayları belirliyor. Güncellemeler, çiftçilerin ÇKS’ye kaydolması, denetimlerin yapılması ve sistemin güncellenmesi ile ilgili esasları düzenliyor.

MİRASÇILAR İTİRAZ EDERSE NE OLACAK?

Yönetmelikte yapılan değişiklikte, taahhütname kapsamında olan araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından belirlenecek.

Eğer mirasçılar veya hissedarlar, taahhütname kapsamındaki arazilere üretim yılı içinde itiraz ederlerse, bu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

SONA ERECEK

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Veraset yoluyla iştirak edilen ve taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılan itirazlar sonucunda kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar sona erdirilecek.

Ayrıca, bu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları, üretim yılının mart ayında il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 15 gün süreyle askıya çıkarılacak. Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak.

MİRASÇILIK BELGESİ İSTENECEK

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü durumunda, miras hakkının tescil edilmemiş araziler, intikali yapılmamış araziler olarak değerlendirilecek. İntikali yapılmamış araziler için yapılan taahhütname başvurularına mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

HİSSEDARLARDAN KİRA SÖZLEŞMESİ YA DA TAAHÜTNAME İSTENECEK

Başvurulan arazide kendi hissesi olmayanlar için hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi ya da taahhütname istenirken, veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde hisse oranları belirsizse, tüm hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi ya da taahhütname talep edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x